Towny kan ses som den avancerade markvärlden. Här krävs det att användare skapar eller går med i städer, ofta tillsammans med andra spelare, för att kunna förstöra och bygga. I detta dokument finns information om xPlays townysystem samlad.

Allmänt

Townyvärlden genereras av Minecrafts inbyggda världsgenerator, med undantaget att hav är bortplockade. Detta betyder att townyvärlden, till skillnad från markvärlden, inte är en flatworld.

I towny kan du grunda eller gå med i stad samt en nation. För de flesta spelare räcker det att gå med i en stad, men vill du få ut det mesta av towny går det att läsa mer om nationer längst ner på sidan.

För en karta över townyvärlden klicka här.

 

Priser för xPlayTowny:

 • Grunda en stad: 25 000 PlayMynt
 • Grunda en nation: 50 000 PlayMynt
 • Grundpris för att hålla uppe en stad: 500 PlayMynt (per dag)
 • Grundpris för att hålla uppe en nation: 1500 PlayMynt (per dag)

Första gången du loggar in på towny gäller det att du bestämmer dig om huruvida du själv ska skapa en stad, eller om du ska gå med i en befintlig. Att gå med i en stad kostar ingenting (förutom eventuell skatt), men att grunda en egen stad kostar 25 000 PlayMynt. De flesta städer kräver dock en inbjudan, men hör i chatten så kanske någon släpper in dig.

 

I varje stad finns det ranker. Ranker tilldelas av stadens ägare och stadens assistenter. De följande rankerna är standardranker för nya städer och varje stad kan sedan justera dessa. När du går med i en stad erhåller du titeln Resident. Som Resident kan du normalt sätt inte bygga eller gräva i staden (beroende på vad staden har för inställningar), utan för att bygga måste du antingen köpa en plot eller bli befordrad till en annan rank.

 • VIP: Behöver inte betala skatt i staden
 • Polis: Kan sätta/ta bort folk ur stadens fängelser, kan även kicka folk ur staden
 • Hjälpare: Kan förstöra och placera blocks i hela staden, kan även komma åt kistor
 • Assistent (kan bara ges av stadsägaren): stadsadmin, kan bjuda in till staden samt ändra inställningar för staden, kan även skapa marker

 

För att en stad ska överleva drar servern automatiskt en ”daily upkeep”-avgift som baseras på antalet invånare i staden. Använd /t för att se hur hög er avgift är. Använd /t deposit [$] för att lägga in pengar i stadskassan (det är därifrån avgiften dras). Kan en stad inte betala försvinner den. Det finns olika sätt att få intäkter till staden, exempelvis kan staden sälja marker samt aktivera dagsskatt.

 

Kommandon

Nedan finns en lista på kommandon som kan tänkas behövas på townyservern. Denna lista bör räcka till de flesta spelare. Men önskas en komplett lista kan du klicka här (den är dock på engelska).

KOMMANDO INFO TOWNYRANK
/t new <namn> Skapa en ny stad (25 000 PlayMynt) Alla
/t leave Lämna en stad Alla
/t spawn spawn Ta dig till världens spawn Alla
/t join [stad] Gå med i en öppen stad Alla
/t here Visa info om staden du står i Alla
/t spawn [stad] Teleportera till en annan stad (obs: kostar 10 PlayMynt) Alla
/t Visa information om staden Resident
/t spawn Ta dig till stadens spawn Resident
/resident tax Se hur mycket skatt du måste betala Resident
/t deposit [$] Lägg in pengar i stadens bank Resident
/resident Visa information om dig själv Resident
/plot claim Köp en mark i staden Resident
/plot unclaim Återge en mark till staden Resident
/plot forsale <$> Sälj ägd mark för pris Resident
/plot notforsale Sluta sälja mark Resident
/t toggle jail [jail] [spelare] Sätt/ta ut en spelare i/ur fängelse Polis
/t kick [spelare] Ta bort en spelare från en stad Polis
/t add [spelare] Lägg till en spelare i en stad Assistent
/t kick [spelare] Ta bort en spelare från en stad Assistent
/t claim Utöka din stads område Assistent
/t rank [add/remove] [spelare] [rank] Sätt eller ta bort en rank för spelare Assistent
/t ranklist Få upp en lista på ranker för stadens invånare Assistent
/plot forsale <$> Sälj ägd mark för pris Assistent
/plot notforsale Sluta sälja mark Assistent
/plot set jail Sätt marken till fängelse Assistent
/plot set reset Återställ marken till vanlig mark Assistent

 

Kommandon som listas nedan kan användas av ägare till staden. De är till för att ändra på hur staden fungerar.

/town set [typ] <värde>

 • board [meddelande] – sätt meddelande som visas i /t
 • mayor [spelare] – ge ägande av staden till en annan spelare
 • homeblock – hemkvarter för staden
 • spawn – dit spelar teleporteras vid /t spawn
 • name [namn] – namn på staden
 • jail – sätt spawnen för jailen du står i
 • taxes [$] – sätt skatt för varje invånare (antingen procentuell eller en statisk summa, detta ändras i /town toggle nedan)
 • plottax [$] – sätt extra skatt för varje mark en invånare äger
 • plotprice [$] – sätt standardpris för marker i staden

 

/town toggle [typ]

 • mobs – sätt på/av mobs i staden
 • public – sätt på/av att andra kan använda /t spawn [stad] för att komma till staden
 • taxpercent – ändra om skatt ska vara procentuell eller en statisk summa
 • open – gör din stad öppen/stängd, så folk kan gå med utan att bli inbjudna

 

/t delete kan också användas av ägaren till staden för att ta bort en stad permanent.

Även /t withdraw [$] kan användas för att ta ut pengar från stadskassan.

För att göra så att alla Residents kan bygga/förstöra används: /t set perm resident on, för att stänga av detta används: /t set perm resident off.

 

För information gällande nationer hänvisas till följande sida.