Här finns en guide innehållande välbehövliga kommandon som finns tillgängliga på xPlay Server.

Då Towny innehåller många kommandon finns de på en separat sida, här.

KOMMANDO INFO SERVER
/hub, /spawn Ta dig tillbaka till hubben Globalt
/event Gå med i eventservern Globalt
/money För att se hur mycket PlayMynt du har Globalt
/money pay [spelare] [antal] Betala en annan spelare PlayMynt Globalt
/money top Få en lista över serverns rikaste spelare Globalt
/rep [spelare] Kolla en spelares omdöme Globalt
/rep [spelare] [+/-] Ge en spelare omdöme Globalt
/report [spelare] [anledning] Rapportera en spelare för regelbrott Globalt
/report bugg [bugg] Rapportera en bugg/glitch till staff Globalt
/onlinetime top Få en lista över serverns nördar Globalt
/msg [spelare] [meddelande] Skicka ett privat meddelande till spelare Globalt
/r [msg] Svara på ditt senast inkomna meddelande Globalt
/tpa [spelare] Begär att få teleportera till spelare Globalt
/tpaccept Acceptera en spelares teleporteringsförfrågan Globalt
/clear Rensa ditt inventory (var försiktig) Globalt
/home <hem> Teleportera dig till ett hem Mark, Towny, Stad
/sethome <hem> Sätt din nuvarande position som ett hem Mark, Towny, Stad
/delhome [hem] Ta bort ett av dina hem Mark, Towny, Stad
/claim Ta kontroll över en vildsmarksyta eller köp en region som är till salu Mark
/add [spelare] Lägg till en betrodd spelare på din mark Mark
/untrust [spelare] Ta bort en betrodd spelare från din mark Mark
/chunk info Lokalisera dina marker Mark
/chunk [forsale/notforsale] <pris> Annonsera ut/ta bort din mark till/för försäljning Mark
/xplayshop Öppna menyn för xPlayShop Stad
/as rent [region] Hyr en region, läs mer i /warp Hyr Stad
/as unrent [region] Sluta hyra en region Stad
/as me Se en lista över hyrda regioner Stad
/as tp [region] Teleportera dig till en hyrd region Stad
/as find rent <maxpris> Hitta en region som är inom din budget Stad
/as addfriend [spelare] <region> Lägg till en betrodd spelare till din region Stad
/as delfriend [spelare] <region> Ta bort en betrodd spelare från din region Stad
/ma join [arena] Gå med i en MobArena Spel
/ma spectate [arena] Titta på ett spel i MobArena Spel
/ma arenas Få en lista över alla MobArenor Spel

 

Nedan finns alla kommandon som donatorer kan använda. Kommandona är ärftliga, d.v.s. att Legend kan använda alla VIP- och I<3xP-kommandon samt att I<3xP kan använda alla VIP-kommandon.

KOMMANDO INFO RANK SERVER
/donator Öppna donationsmenyn Alla Globalt
/syncdiscord [namn#0000] Synka din rank med Discord-servern Alla Globalt
/onlinetime Visa din totala tid på servern VIP Globalt
/glist Visa alla spelare på servern VIP Globalt
/ptime [tid] Ändra tid i världen I<3xP Alla förutom Towny och Resurs
/ignore [spelare] Ignorera en spelares meddelande I<3xP Globalt
/onlinetime get [spelare] Titta en annan spelares totala speltid Legend Globalt
/fly Sätt dig i flygläge Legend Hub