xFun | Regler

Regler

Servern Discord

Regler

Hej! Vad roligt att du tittat in på vår server, här nedan ser du våra trivselregler som vi har på servern för att alla ska trivas och ha det bra. För oss är det viktigt att vi alla tar ansvar för vad vi säger och vad vi gör och detta gäller alla oavsett om man har donerat till en rank eller inte. Ser du någon som inte sköter sig så kontakta en av våra moderatorer så kommer de hjälpa dig så fort de har tid.

Reglerna som du finner här nedanför gäller i xFuns Discord server.

Våra Discord regler har numera flyttat in till vår Discord server. Genom att klicka på Anslut nedan godkänner du Discords Användarvillkor;


Discord ToS
§ 1 Du måste vara 13 år fylld för att få ha ett Discord konto, ifall vi misstänker att någon inte uppfyller ålderskravet förbehåller vi oss rätten att bannlysa denna person från vår Discord server.
§ 2 Du får inte använda Discords plattform för att
• Posta, ladda upp, sända eller på annat sätt sprida information som är tvivelaktig i enlighet med Discords Communityriktlinjer.
• Ärekränka, förtala, förlöjliga, håna, stalka, hota, störa, skrämma eller ofreda någon.
• Begå handlingar som är bedrägliga eller illegala eller på annat sätt skadliga för Discord eller andra användare.
• Ladda upp eller sända (eller försöka ladda upp eller sända) filer som innehåller virus, trojaner, liknande programvara eller program eller ägna dig åt annan aktivitet som skulle kunna skada driften av Tjänsten eller andra användares datorer.
• Begå överträdelser av en parts rättigheter genom att använda, ladda upp, sända, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra information som gjorts tillgänglig genom Tjänsten på ett sätt som kränker någon parts rättigheter avseende företagshemligheter eller andra rättigheter.
• Försöka skaffa dig andra medlemmars lösenord eller andra personuppgifter.
• Du samtycker till att inte använda Tjänsten till att skicka icke begärda marknadsföringsmeddelanden eller utsändningar (dvs. spam).

Läs mer här: https://discord.com/terms

Anslut